null

Рада Варшави

Друк відкрити в новому вікні
Автор: m.st. Warszawa

Рада міста Варшави є органом контролю і прийняття рішень. Вона приймає рішення з найбільш важливих питань життя міста та контролює дії мера. Її 60 членів обираються загальним голосуванням. Роботою Ради керує голова, який обирається з числа членів, який разом із заступниками голови утворює Президію Ради.

Завдання Ради міста Варшави викладені в статті 18 Закону про муніципальне самоврядуванні і в статті 12 Закону про самоврядування повітів, а також в Законі про структуру столичної системи міста Варшави.

Нижче перелічено виключні повноваження Ради Варшави:

 • прийняття актів місцевого законодавства, в тому числі прийняття Статуту Варшави;
 • прийняття статутів варшавських районів;
 • визначення розміру винагороди мера Варшави, визначення напрямків його / її діяльності, а також прийом звітів про його / її діяльність
 • призначення та відкликання скарбника Варшави за пропозицією мера
 • затвердження бюджету Варшави, розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення про надання або відмову в його виконанні;
 • дослідження умов і напрямків просторового розвитку в районі, а також місцевих планів просторового розвитку;
 • прийняття економічних програм;
 • прийняття програм розвитку в порядку, передбаченому Положенням про принципи політики розвитку;
 • визначення сфери діяльності допоміжних підрозділів, правил передачі компонентів майна в їх користування і правил передачі бюджетних коштів для виконання завдань цими підрозділами;
 • прийняття рішень про податки і збори в межах, встановлених окремими актами;
 • прийняття рішень з майнових питань муніципалітету, які виходять за рамки звичайного управління, що стосуються:
 1. принципів придбання, відчуження та обтяження нерухомого майна, а також здачі в оренду або найм на термін більше 3 років або на невизначений термін,
 2. випуску облігацій та визначення правил їх продажу, купівлі та погашення,
 3. укладення довгострокових позик і кредитів,
 4. встановлення максимальної суми короткострокових позик і кредитів, що залучаються мером протягом фінансового року,
 5. прийняття на себе зобов'язання щодо інвестування та реконструкції, вартість яких перевищує ліміт, щорічно встановлюється Радою
 6. створення і вступ в союзи, асоціації та фонди, а також їх розпуск і вихід з них
 7. створення, приєднання, розпуск і вихід з компаній і кооперативів,
 8. визначення принципів внесення, вилучення та відчуження акцій і часток,
 9. створення, ліквідації та реорганізації підприємств, установ і інших муніципальних структурних підрозділів і наділення їх майном,
 10. визначення максимальної суми кредитів та поручительств, наданих мером протягом фінансового року;
 • визначення суми, в межах якої мер може самостійно приймати на себе зобов'язання
 • прийняття постанов про затвердження завдань державного управління
 • прийняття постанов про співпрацю з іншими ґмінами і повітами і виділення відповідного майна для цих цілей;
 • прийняття резолюцій про співпрацю з місцевими та регіональними спільнотами в інших країнах, аби долучитись до міжнародних асоціацій місцевих та регіональних спільнот
 • прийняття рішень з питань, що стосуються державного герба, назв вулиць та площ, які є дорогами загального користування, або назв внутрішніх доріг, а також про встановлення пам'ятників
 • надання почесного громадянства Варшави;
 • прийняття постанов про принципи надання стипендій учням і студентам;
 • прийняття програми попередження злочинності та програми охорони безпеки громадян і громадського порядку;
 • прийняття програми по боротьбі з безробіттям і активізації місцевого ринку праці;
 • оцінка стану пожежної безпеки та захисту від повеней у Варшаві;
 • прийняття рішень з інших питань, віднесених статутом до компетенції районних і окружних рад.