Виділені події

  • Реєстрація місця проживання

    Пам’ятайте про необхідність реєстрації: • не пізніше 30-го дня прибуття до місця тимчасового перебування у Польщі - якщо ви перебуваєте в Польщі понад 3 місяці і є громадянином держави-члена Європейського Союзу (ЄС) або членом сім'ї такого іноземця, • не пізніше 4-го дня прибуття до місця тимчасового перебування у Польщі - якщо ви перебуваєте в Польщі більше 30 днів і не відноситеся до вищезгаданої групи Якщо ви зареєструєтесь в Польщі на проживання на термін понад 30 днів,...

  • Видача свідоцтв свідоцтво про народження, шлюб чи смерть

    Подача закордонного свідоцтва про сімейний стан (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про смерть) до реєстру сімейних станів відбувається за місцем реєстрації у Варшаві (Офіс РАГС відділу зовнішньої торгівлі, вул. Титуса Халубинського, 8). Крім подачі відповідної заяви на місці, ви сплачуєте гербовий збір за транскрипцію свідоцтва про сімейний стан іноземця.